Меню
Your Cart

Общи условия за ползване

Общи условия за ползване

 

Авторско право:

 

Този уебсайт  е собственост на „СФК ТРАК“ ООД, Вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175356641 и всяко лице, което осъществи достъп до него, се съгласява с

настоящите условия за ползването му. „СФК ТРАК” ООД е акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Орландовци”,бул. „История славянобългарска” № 4 уебсайт е със защитени авторски права. Фирменото лого и надписът „СФК ТРАК” са запазена комбинирана международна търговска марка както и търговска марка на Европейския съюз, собственост на „СФК ТРАК” ООД и са под закрилата на Закона за марките и географските означения и сродните му международни закони. Забранено е използването на фирменото лого за каквито и да било цели без изричното писмено съгласие на „СФК ТРАК” ООД. Забранено е копирането, предаването, промяната и разпространението на част или на цялото съдържание на този уебсайт в каквато и да е форма, както и използването му за каквито и да било публични или търговски цели без предварителното писмено разрешение от „СФК ТРАК” ООД.

Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели от този уебсайт е позволено, само при условие, че нe премахвате фирменото лого, бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността.

Посочените в този уебсайт имена на продукти или компании могат да са търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Забранено е използването на която и да е търговска марка, посочена в този уебсайт без разрешението на нейните собственици.

 

Ограничаване на отговорността:

 

„СФК ТРАК” ООД, неговите доставчици или трети лица, упоменати в този сайт, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на деловата дейност), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други уебсайтове, свързани с този сайт или материалите, информацията и услугите, в който и да е от тях.

„СФК ТРАК” ООД не гарантира, че този уебсайт не съдържа грешки и че достъпът до него е непрекъсваем.„СФК ТРАК” ООД не гарантира и не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, към които има връзки от неговия уебсайт, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.

„СФК ТРАК” ООД си запазва правото да променя без предизвестие

съдържанието на този уебсайт като не поема задължение да уведомява посетителите за настъпили такива промени.

 

Сигурност и поверителност:

 

Неразделна част от настоящите Общи условия е Политика за защита на личните данни на „СФК ТРАК“ ООД.

„СФК ТРАК” ООД гарантира, че полага максимални усилия да запази сигурността и поверителността на всяка лична информация, която му е била предоставена от потребителите на този уебсайт и кандидати за работа. Предоставянето на лични данни е доброволно.

„СФК ТРАК” ООД не изисква от потребителите на този уебсайт да изпращат каквато и да е информация, представляваща лични данни  по  смисъла  на  Закона  за  защита  на  личните  данни

и Регламент (ЕС) 2016/679  на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни с изключение на лицата, кандидатстващите за работа, и регистрираните в уебсайта клиенти по отношение на предоставяните от  тях  лични  данни  на лицата,  които  са  упълномощени  да получават от името на съответния клиент стоките, доставяни от „СФК ТРАК” ООД.

Събирането и обработването на личните данни е само за служебни цели и се извършва през криптирана връзка, с ограничен достъп само от оторизирани лица, които се идентифицират в сайта  с  уникално потребителско име  и  пароли.

Събраните  лични данни не са  предмет на продажба, отдаване под наем и/или предоставяне на трети лица под каквато и да е форма за маркетингови и/или други цели.